Potřebujeme od vás povolit zpracování cookies. S vaším souhlasem budeme používat cookies, díky kterým lépe poznáme, co vás zajímá. Budeme vám ukazovat informace, které hledáte, a nebudeme vás obtěžovat těmi ostatními. Jak na našem webu, tak i v reklamě na internetu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Na našem webu používáme i cookies, které jsou nezbytné, aby stránky fungovaly správně a rychleji jste se na nich zorientovali.

Jsme specialisté na jezírka, akvaristiku, teraristiku a čerpací techniku, autorizovaní prodejci a přímí dovozci OASE, Pontec a Aqua Nova s 30 letou tradicí na našem trhu. Registrujte se a získejte slevu na výrobky OASE.
  1. Jaro - likvidace řas v jezírku
  2. Ke stažení (návody, přílohy apod.)

Jaro - likvidace řas v jezírku

Poradna-zelena rasa

Jaro v jezírku – likvidace řas v jezírku
Aby nám řasy v jezírku nepřerostly nad hlavu, je většinou duben měsícem, kdy přichází čas na čištění jezírka, odstranění řas a instalaci jezírkových sad. Jezírko nejprve vyčistíme. testy vody
Důležitá je péče o kvalitu vody. Základem je stabilizace tvrdostí vody, vyvázání fosfátů, nadávkování čistících bakterií a aplikovat preventivní přípravek na odstranění řas. Nezapomínáme vždy po silném dešti upravit vodu v rybníčku podle návodu s pomocí např. AquaActive Optipond. Je-li osádka rybníčku příliš velká, je nutné provést částečnou výměnu vody.
V květnu sledujeme pomocí testů vody její parametry. Průběžně odstraňujte odumřelé části rostlin a listy.
Ke krmení ryb používáme vždy kvalitní rybí krmiva, která nepodporují růst řasy v jezírku. Mladé Koi kapry a jesetery můžeme krmit např. Sera KOI JUNIOR. Dospělé Koi kapry krmíme na jaře lehce stravitelnou potravou. Následně můžeme podávat krmiva na vybarvení, posílení imunity a nebo růstová. Imunitu ryb posiluje Spirulina, pro vybarvení ryb Orange, růstové krmivo je Grower, kombinací krmiv je Profi tříbarevné. Ostatní ryby můžeme krmit Sera Pond Flakes a Sera Pond granulat a rovněž Sera Pond Mix Royal. Zlaté rybky krmíme plovoucími peletami Pond Sticks. Dbáme na dávkování uvedené na obale. Překrmování ryb vede k růstu řasy.

V létě roste a prospívá všechno živé jak v zahradním rybníčku tak i v jeho okolí. Bohužel se také v tomto ročním období silně přemnožuje zelená vláknitá řasa a to díky delší době slunečního svitu a bohaté nabídce živin. Doporučujeme proto mimořádně pečlivě kontrolovat kvalitu vody a případně použít vhodný přípravek na řasy v jezírku. Potíže může působit zakalená voda v jezírku. uv lampa 18w Zelené i hnědé zákaly jsou způsobeny jedno či málo buněčnými řasami a pokud chceme zákal a neprůhlednost vody v zahradním jezírku řešit pomocí nějakého přípravku, použijeme přípravek PondClear. Přípravkem však neřešíme příčiny potíží, ale pouze jejich následky. Proto zvážíme, zda by nebylo vhodnější investovat prostředky do správné a výkonné filtry do jezírek.
Když již filtrační systém máme, je nutné zkontrolovat, zda svítí UV lampa a pokud nebyla UV-C zářivka na jaře vyměněna z novou, vyměnit ji. Může se stát, že množství ryb je příliš velké a filtrační systém nestíhá. Stále musíme hlídat obsah živin ve vodě a případně aplikovat prostředek, který změní barevné spektrum vody. Když je problém s vodou větší. Pomůže nám Algo Universal.
V červnu pokračujeme v hlídání množství živin ve vodě. Parametry vody v rybníčku se díky velké koncentraci živých organismů velmi rychle mění.

Související zboží

Podobné zboží:

Nastavení cookies

Advokátní kancelář Mgr. David Černý

AK David Černý Kladno

Advokátní kancelář Mgr. David Černý AK David Černý Kladno specializace:

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které chrání oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před takovým jednáním, které trestní právo označuje za trestný čin, a za jehož spáchání může být uložena sankce.

V případě obhajoby v trestním řízení je poskytnuta kvalifikovaná právní pomoc již od počátku trestního řízení ve všech jeho odvětvích a fázích.

Trestněprávní pomoc dále poskytujeme při přípravě trestního oznámení a také v případě právního zastoupení poškozených a obětítrestných činů, tj. jednání s orgány činnými v trestním řízení, zastoupení před soudy vč. právní pomoci ve věci náhrady a vymožení majetkové a nemajetkové újmy.

Občanské právo

Občanské právo tvoří soubor právních pravidel a principů, kterými se řídí fyzické i právnické osoby ve svých vzájemných vztazích založených na rovném postavení, jakož i právní prostředky vzniku, zajištění, změny a zániku práv a povinností plynoucích z těchto vztahů a sankce za jejich porušení.

Ve sféře občanskoprávní poskytujeme právní poradenství zejména ve věcech majetkových, dále v oblasti práva smluvního a závazkového. Poskytujeme komplexní právní poradenství v případech sporného i nesporného řešení konkrétního problému či potřeby klienta.

Rodinné právo

Rodinné právo je označováno za nejcitlivější oblast občanského práva.

Poskytujeme právní poradenství v nelehkých životních situacích, zejména právní zastoupení a pomoc v případě rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a péče o ně a dále v případě manželského majetkového práva, tj. vypořádání společného jmění manželů.

Agenda rodinného práva však nesouvisí pouze s rozvodem manželství a rozpadem rodiny, právní poradenství je zde poskytováno také např. v případech osvojení, poručenství a jiných forem péče o dítě, dále v případech vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem, rodičům a manželům navzájem.

Bytové právo

Bytovým právem je obecně rozuměn souhrn norem upravujících bytové vlastnictví a dále otázky nájemních vztahů či vlastnictví v rámci společenství vlastníkůjednotek(SVJ) a bytových družstev.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ a bytových družstev, úpravy a tvorby zakládajících stanov, dále provádění změn a zápisů do veřejného rejstříku, zastupování SVJ a družstev v soudních a dalších řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství dle požadavků a potřeb klientů v tomto směru.Právní služby také poskytujeme ve věcech převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a další související změny bytových domů vč. přípravy a zastoupení v rámci stavebního řízení.

Správní právo

Správní právo,s ohledem na svou širokou působnost, je aplikováno v případě různorodých životních situacích, zejména jedná-li se o vztahy pramenící z činnosti veřejné správy na straně jedné a fyzických či právnických osob na straně druhé. Právní pomoc v oblasti správního práva poskytujeme tedy zejména (ale nikoliv výlučně) v komunikaci se správními orgány, ve věci určení příslušnosti správních orgánů a jednotlivých typů podání, přípravy a tvorby samotných podání, jakož i právní zastoupení v těchto řízeních, včetně následujícího správního řízení před příslušnými soudy, a to vč. řízení kasačního vedeného před Nejvyšším správním soudem.

Insolvenční právo

Úkolem insolvenčního práva je řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou dotčeny dlužníkovým úpadkem a dále k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Další větví insolvenčního práva je řešení oddlužení dlužníka.

V otázkách insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc při přípravě a podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávky do insolvenčního řízení, právní zastoupení v insolvenčním řízení, před příslušnými soudy a insolvenčními správci.

Pracovní právo

Pracovní právo je další z několika oblastí občanského práva. Upravuje pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.